Monday, March 25, 2013

Orang biasa, perbuatannya bermula daripada apa yang dilihatnya. 
Orang luar biasa, perbuatannya bermula daripada minda yang bervisualisasi.